Grottefesten

På en illegal fest i et nedlagt bomberom havner over hundre unge i livsfare. I grottegangene siver dødelig kullosgass.

Grottefesten

29.08.2023 55 min

De kaller seg «Direktoratet for rusmisbrukere» og inviterer flere hundre til Rave Cave-fest i et nedlagt tilfluktsrom. Men der inne lurer en usynlig fare. Timer senere står det om liv og død.