Dødelig sprit - metanolsaken

Store penger, 18 døde og et tresifret antall siktede – Norgeshistoriens største smuglersak er en kompleks fortelling med forgreininger til mange land.

Spriten sprer seg - Dødelig sprit (1:3)

21.09.2023 27 min

Etter mystiske sykehusinnleggelser og dødsfall jobber politiet desperat med å få oversikt over livsfarlige spritkanner som sprer seg landet over.