Hævvi

Bli med på
lufta!

Med NRK-brukeren din kan du delta i avstemninger og sende meldinger til ditt favorittprogram.

Før du sender melding...

For å kunne sende melding må du godta noen ekstra vilkår.

Jonna jïh Nelly lægan goh göökte bööremes voelpetje guaktah åvtefeestesne. Dah guaktah juekiejægan guktie jieledh goh noere saemie NRK:n voestes podkaste åarjelsaemiengielesne. (Se tekstet versjon i NRK TV)
Alle episoder

Bli med på
lufta!

Med NRK-brukeren din kan du delta i avstemninger og sende meldinger til ditt favorittprogram.

Før du sender melding...

For å kunne sende melding må du godta noen ekstra vilkår.

26. Histovrije båassjoeraejkien bïjre

23.01.2024 20 min

Nïejth ånnetji Åanghkerenjeeruve-löövjem luhkieh. Ussjedh låavthgåetesne faahkedh, snjïerpedi åeremevoessen nuelesne, nåeke domtesinie.

Medvirkende

Produsent:
Astrid Frugaard
Programleder:
Jonna Dunfjeld-Mølnvik
Programleder:
Nelly Anna Engström

Bli med på
lufta!

Med NRK-brukeren din kan du delta i avstemninger og sende meldinger til ditt favorittprogram.

Før du sender melding...

For å kunne sende melding må du godta noen ekstra vilkår.