Ekko

Bli litt smartere! Vi gir deg historier fra norsk virkelighet, slik at du forstår mer av de store sammenhengene her i landet.

Det koster å bry seg

18.05.2021 22 min

Hvert år reiser flere hundre hjelpearbeidere fra Norge til områder med krig, sult og nød. Få har snakket om hvordan det de opplever preger dem, men det er i ferd med å endre seg nå. Laget av: Randi Lillealtern