Ekko

Bli litt smartere! Vi gir deg historier fra norsk virkelighet, slik at du forstår mer av de store sammenhengene her i landet.

Thor Heyerdahls jakt på Atlantis

29.10.2019 20 min

Thor Heyerdahl var forskeren som satset eget og andres liv for å få bevist sine teorier om hvordan folk har forflyttet seg over Stillehavet. Han var eventyreren som våget å utfordre Akademias vedtatte sannheter og filantropen som jobba sammen med mennesker fra alle kanter av verden. I den nye boka "Thor Heyerdahl og Atlantis" blir alle disse sidene av Norges aller største nasjonalhelter rokket ved. Kilder: Per Ivar Engevold, historiker og Ragnar Kvam, historiker.