Ekko

Bli litt smartere! Vi gir deg historier fra norsk virkelighet, slik at du forstår mer av de store sammenhengene her i landet.

Kunstig intelligens kan gi betre demokrati

20.03.2018 13 min

Når me snakkar om kunstig intelligens, lurer gjerne frykta for at robotane skal ta over styringa av samfunnet vårt i bakgrunnen. Men kanskje skal me ikke vere så redde. For bruker me datakraft på rett måte, kan den vere ein reiskap for å betre demokratiet. Kunstig intelligens kan nemleg finrekne langt fram i tid kva konsekvensane blir av politiske avgjerder. Reporter: Vibeke Røiri