Ekko

Bli litt smartere! Vi gir deg historier fra norsk virkelighet, slik at du forstår mer av de store sammenhengene her i landet.

Å dele inn i Oss og Dem er nødvendig

29.03.2017 16 min

Oss og dem- en dyd av nødvendighet Noe av det mest fremtredende trekket ved oss mennesker er det at vi danner grupper eller stammer om du vil. Vi definerer noen som våre egne og andre som utenfor. Og dette gjør vi selvfølgelig med god grunn. Biologen forklarer hvordan vi lenge før vi ble mennesker, søkte sammen i små og store grupper, eller stammer som evolusjonsbiologene snakker om. Samtidig utvikler stammene ritualer for å holde stammen sammen mot fienden.