Drivkraft

Hva er det som gjør at noen er så proppfulle av visjoner, giv og lidenskap? Vegard Larsen møter unike mennesker med drivkraft over gjennomsnittet og leter etter svarene. Nye episoder mandag-torsdag.

Robert Mood

06.02.2020 56 min

Robert Mood er tidligere generalløytnant og lenge kjent som en av de mest frittalende stemmene i det norske forsvaret. Han har i årenes løp uttalt seg offentlig om norske styrker i Afghanistan, behandlingen av Forsvarets veteraner, størrelsen på forsvarsbudsjettet, og har uttalt at mange norske topp-politikere er uten prinsipper. I Drivkraft forteller han om tida i forsvaret og om hva som driver han.