Dilemmaklemma

Kva er eigentleg verst: Synge alt du seier eller alltid ha med seg fiskestong? Barn diskuterer vanskelege, morosame og absurde dilemma!