Dagsnytt 18

Daglig aktualitets- og debattprogram med det viktigste fra nyhetsbildet. Programledere er Sigrid Sollund og Espen Aas.

07.03.2017 Dagsnytt Atten

07.03.2017 59 min

* Helsetilsynet med rapport om barnevernet i 225 kommuner: Bekymringsmeldinger legges i en skuff og alvorlige saker blir ikke undersøkt. Hvor mange barn i Norge får ikke den hjelpen vi har lovet dem? * Kommunestyret i Tromsø ville drive utenrikspolitikk og fikk svar på tiltale fra Israel i går: De får innreiseforbud til Israel på linje med en rekke politikere, kulturpersonligheter og akademikere i verden som oppfordrer til boikott. * Norge eksporterer våpenmateriell til Saudi-Arabia. Saudi-Arabia bomber i Jemen- en av de meste brutale krigene i verden i dag. Det vil hverken Utenriksdepartementet, Høyre eller Arbeiderpartiet komme hit og snakke om. * Hvorfor har Regjeringen behov for å skrive sin egen versjon av Riksrevisjonens rapport om manglende sikring mot terror?