Are og Odin

En bygutt og en sauebonde bygger bro mellom rurale og urbane strøk. Og godt er det, for verden er om mulig enda galere enn før. Klodens befolkning trenger noen som minner oss på at vi må være snille og greie med hverandre. Are og Odin tar gledelig på seg den jobben, samtidig som de kjekler og styrer og kauker og synger underveis. - Da Are og Odin sluttet på P3 i 2005 oppsto et tomrom i norsk radio. Det ble aldri fylt av noen andre, så da kom vi like godt tilbake på lufta, forklarer programmets kaptein Are Sende Osen. - Enig! gauler Odin Jensenius lykkelig.

Are og Odin: Pandemi

Are og Odin

Are og Odin lagde en sang om koronapandemien etter at Norge iverksatte de mest inngripende tiltakene i fredstid. De bruker melodien fra Jahn Teigens Do Re Mi og har kalt sin egen sang Pan De Mi.

Mer fra Are og Odin