Abels tårn

En serie for deg som liker å nerde på de små og store spørsmålene innen vitenskap

Abels tårn - Helt sikker på at ikke KI vil ta over verden?

24.02.2023 57 min

Fra Den internasjonale studentfestivalen i Trondheim! - Hva er best mulig bruk av KI for menneskeheten? - Er evolusjonsteorien fortsatt kun en teori? - Hvorfor lager gjærsoppen etanol? - Vindmøller til havs eller atomkraft på land? - Hva betyr det at KI kan approksimere "hva som helst"? - Hva er det gøyeste KI kan brukes til i vår levetid - Helt sikker på at ikke KI tar over verden? - Til kamp for det paternale mitrokondriale DNA! - Kan vi sette en økonomisk verdi på naturen? I panelet: Inga Strümke Trygve Brautaset Rachel Tiller