Abels tårn

En serie for deg som liker å nerde på de små og store spørsmålene innen vitenskap

Brødristerepisoden

15.06.2018 54 min

I denne sendinga forsøkte vi å stappe en vaffel i en brødrister fra 70-tallet - som var kobla til samme kurs som resten av sendeutstyret vårt. Det gikk dårlig. Hvis du vil se hva du gikk glipp av da radiosendinga gikk ned: søk opp Abels tårns facebookgruppe. Vi gikk over til direktesending der istedenfor mens teknikeren vår jobba for harde livet. Ellers: - Skjærer hakker ihjæl artsfrender og egne barn! Hva er det de driver med? - Mobbende skjærer og mobbende ekkorn høres nesten helt like ut. Hvorfor? - Hva er det med Kristiansand? En lytter får alltid støt når han drar dit? - Hva skjer hvis sola slukner i løpet av et par minutter? - Hvordan lærte mennesket seg å kommunisere med dyr? - Hvorfor er ingen mennesker helt like? - Brødristeren - Er lyd og varme egentlig det samme? - Mosenes bananflue trenger norsk navn i panelet Zoolog Petter Bøckman Fysiker Anne Schad Bergsaker Kjemiker Carl Henrik Gørbitz