Veaigesátta

Nordsamisk ettermiddagssending med nyheter.

23. september 2022

23.09.2022 1 t 30 min