Veaigesátta

Nordsamisk ettermiddagssending med nyheter.

18. november 2021

18.11.2021 · 1 t 30 min