Veaigesátta

Nordsamisk ettermiddagssending med nyheter.

5. november 2021

05.11.2021 · 1 t 30 min