Veaigesátta

Nordsamisk ettermiddagssending med nyheter.
Veaigesátta