Veaigesátta

Nordsamisk ettermiddagssending med nyheter.

25. januar

25.01.2022 · 1 t 30 min