Veaigesátta

Nordsamisk ettermiddagssending med nyheter.

18. januar 2022

18.01.2022 1 t 30 min