Veaigesátta

Nordsamisk ettermiddagssending med nyheter.

18. januar

18.01.2022 · 1 t 30 min