Tirdalsbrødrene

Hørespill for barn og unge i fire deler, etter en bok av Kristian Elster d.y. Brødrene Iver og Leiv er ganske ulike. Iver er eldst og er både høy og sterk, mens Leiv er sjenert og engstelig. Når guttene blir foreldreløse, blir de sendt til Peder, også kalt "Raudreven". Peder er både slu og gjerrig og brødrene bestemmer seg for å rømme til Oslo. Det blir en lang og slitsom ferd, med mye spenning og dramatikk. Dramatisert av Reidar Anthonsen. Instruktør: Karl Eilert Wiik. Teknisk regi: Magne Austbø. Musikk: Finn Ludt. Sendt i Barnetimen.

4. Gammelredaktøren

06.06.1964 25 min

Nye muligheter venter guttene i Oslo, men atter en gang dukker Peder opp, og denne gangen får han kloa i Leiv. Med: Kjell Ove Bergmann (Iver), Bjørn Christoffersen (Leiv), Einar Vaage (gammelredaktøren), Marit Bolling (gammelredaktørens datter), Jack Fjeldstad (politi), m.fl.