Tirdalsbrødrene

Hørespill for barn og unge i fire deler, etter en bok av Kristian Elster d.y. Brødrene Iver og Leiv er ganske ulike. Iver er eldst og er både høy og sterk, mens Leiv er sjenert og engstelig. Når guttene blir foreldreløse, blir de sendt til Peder, også kalt "Raudreven". Peder er både slu og gjerrig og brødrene bestemmer seg for å rømme til Oslo. Det blir en lang og slitsom ferd, med mye spenning og dramatikk. Dramatisert av Reidar Anthonsen. Instruktør: Karl Eilert Wiik. Teknisk regi: Magne Austbø. Musikk: Finn Ludt. Sendt i Barnetimen.

2. Flukten

23.05.1964 32 min

Iver pønsker ut en plan for å unngå at Leiv skal slippe å bo hos "Blåreven". Brødrene legger ut på en flukt der målet er å komme seg til Oslo. I rollene møter vi bl.a.: Kjell Ove Bergmann (Iver), Bjørn Christoffersen (Leiv) og Kolbjørn Brenda (landhandler).