Tett på Sápmi

Ikke alle samer bor på vidda med massevis av rein. Serien "Tett på" er din døråpner til Sápmi - som trolig er mye mer sammensatt enn du visste. Programleder er Svein Lian, og redaktør er Jan Roger Østby.

Tett på

22.02.2020 29 min

I de samiske samfunnene har det vært visse ting man ikke snakker om - utenfor hjemmets fire vegger. Før nå. Programleder: Svein Harald Lian.