Aurora

03.07.2017 1 t

Tett på: Aurora. Aurora deler gode og dårlige barndomsminner, forteller om hvorfor hun ikke likte seg på skolen, sin første skrivesperre og hvordan musikk kan være til hjelp i tunge sorgperioder.