Ikke tilgjengelig lenger

Spillerom Søndag

2. september 2018

Ikke tilgjengelig lenger

Seriebeskrivelse

Episodebeskrivelse

Ung Nordisk MusikkFestivalen Ung Nordisk Musikk vert arrangert kvart år rundt om i dei nordiske landa, og kvart femte år i Noreg. I år – nærare bestemt 28. 08. til 02.09. er det Bergen som er vertsby! Festivalleiar Jonas Skaarud kom til Spillerom søndag for å fortelje om årets UNM, kva festivalen tyder for nordiske komponistar og kva som kjenneteiknar dei ulike nordiske nasjonane musikalsk. Til Bergen kom også eit stort internasjonalt navn innan ny musikk, komponisten israelsk-amerikanske Chaya Czernowyn (Foto: Astrid Karger). Ho har halde meisterklasse og BIT20 har framført hennar Lovesong (2010). Ho fortel om sitt inntrykk frå den nordiske musikscena – er komponistane meir hovudsentrerte her nord?

Tilgjengelig til:
Tilgjengelig i:
Verden
Første gang sendt:
NRK P2 · Søndag 2. september 2018 kl. 15:03
Siste gang sendt:
NRK P2 · Søndag 2. september 2018 kl. 15:03
Produksjonsår:
2018
Aldersgrense:
Tillatt for alle
Varighet:
57min