Ikke tilgjengelig lenger

Spillerom Søndag

12. mars 2017

Ikke tilgjengelig lenger

Seriebeskrivelse

Episodebeskrivelse

Borealis 2017: Opplever samtidsmusikkfeltet ei eksistensiell krise? Kva er føremålet med eksperimentell musikk i ei verd prega av borgarkrigar, flyktningekriser og høgrepoulisme? Eit mangfald av konsertar og debattar har prega vestlandets festival for eksperimentell musikk, og festivalen stilte sjølv det eksistensielle spørsmålet i paneldebatten 'The world is shit. Why do we do this?' Spillerom søndag retta spørsmålet til komponistane Annelies van Parys, Lene Grenager, og Jennifer Walshe - og til festivalleiar Peter Meanwell. Bildet: Frå konserten til Spunk og Sjøforsvarets Musikkorps i Nykirken. (Foto: Xin Li/Borealis)

Tilgjengelig til:
Tilgjengelig i:
Verden
Første gang sendt:
NRK P2 · Søndag 12. mars 2017 kl. 13:03
Siste gang sendt:
NRK P2 · Søndag 12. mars 2017 kl. 13:03
Produksjonsår:
2017
Aldersgrense:
Tillatt for alle
Varighet:
57min