Sjukt mange spørsmål til partilederne

Vi ser nye sider ved våre partiledere når Astrid Randen drar hjem til dem, og stiller sjukt mange spørsmål på veldig kort tid.