Røverradion

Røverradion er Norges eneste radioprogram laget av innsatte innenfor murene i norske fengsler. I Norge blir man dømt til frihetsberøvelse, men ikke til berøvelse av ytringsfriheten. Hvordan er det egentlig å sitte i fengsel? Og hvem er de som gjør det? Røverradion gir deg nye perspektiver og livserfaringer når de innsatte, politikere og samfunnsaktører må ta ansvar for valgene de har tatt.

Porno i fengsel

28.11.2021 30 min

Er det lov med porno og seksuelle hjelpemidler i norske fengsel? Hva er Narvesenlegalisert porno? Og finnes det andre, kreative løsninger på ensomme netter på cella?

Medvirkende

Medvirkende:
Helge Valseth
Medvirkende:
Innsatte fra Oslo, Bredtveit, Bergen, Sarpsborg, Halden og Eidsberg fengsel
Medvirkende:
Martine Rand
Medvirkende:
Mina Hadjian
Medvirkende:
Sylvia Høyborg
Produsent:
Henriette Aurtande
Programleder:
Henriette Aurtande