Røverradion

Røverradion er Norges eneste radioprogram laget av innsatte innenfor murene i norske fengsler. I Norge blir man dømt til frihetsberøvelse, men ikke til berøvelse av ytringsfriheten. Hvordan er det egentlig å sitte i fengsel? Og hvem er de som gjør det? Røverradion gir deg nye perspektiver og livserfaringer når de innsatte, politikere og samfunnsaktører må ta ansvar for valgene de har tatt.

Alarmen går!

07.11.2021 30 min

Det ropes varsko fra betjenter, innsatte og fengselsledere. Den norske kriminalomsorgen er under press, og sikkerheten til innsatte, ansatte og samfunnet generelt er i fare. Hvordan står det til i fengslene våre?

Medvirkende

Medvirkende:
Are Høida
Medvirkende:
Doris Bakken
Medvirkende:
innsatte fra Oslo, Bredtveit, Bergen og Eidsberg fengsel
Medvirkende:
Martine Rand
Medvirkende:
Mina Hadjian
Medvirkende:
Nils Leyell Finstad
Medvirkende:
Trond Henriksen
Programleder:
Henriette Aurtande