Røverradion

Røverradion er Norges eneste radioprogram laget av innsatte innenfor murene i norske fengsler. I Norge blir man dømt til frihetsberøvelse, men ikke til berøvelse av ytringsfriheten. Hvordan er det egentlig å sitte i fengsel? Og hvem er de som gjør det? Røverradion gir deg nye perspektiver og livserfaringer når de innsatte, politikere og samfunnsaktører må ta ansvar for valgene de har tatt.

Alarmen går!

07.11.2021 · 30 min

Det ropes varsko fra betjenter, innsatte og fengselsledere. Den norske kriminalomsorgen er under press, og sikkerheten til innsatte, ansatte og samfunnet generelt er i fare. Hvordan står det til i fengslene våre?

Medvirkende

Medvirkende:
Are Høida
Medvirkende:
Doris Bakken
Medvirkende:
innsatte fra Oslo, Bredtveit, Bergen og Eidsberg fengsel
Medvirkende:
Martine Rand
Medvirkende:
Mina Hadjian
Medvirkende:
Nils Leyell Finstad
Medvirkende:
Trond Henriksen
Programleder:
Henriette Aurtande