Røverradion

Røverradion er Norges eneste radioprogram laget av innsatte innenfor murene i norske fengsler. I Norge blir man dømt til frihetsberøvelse, men ikke til berøvelse av ytringsfriheten. Hvordan er det egentlig å sitte i fengsel? Og hvem er de som gjør det? Røverradion gir deg nye perspektiver og livserfaringer når de innsatte, politikere og samfunnsaktører må ta ansvar for valgene de har tatt.

Frihetsøvelse

17.10.2021 · 30 min

Tina er på sin første permisjon, med overnatting, helt uten ansatte fra fengsel. I to døgn skal hun forberede seg på løslatelse med å øve seg på å leve et normalt liv, utenfor murene. Hva blir den største utfordringen?

Medvirkende

Gjest:
Øystein Karlsen
Medvirkende:
Martine Rand
Medvirkende:
Mina Hadjian
Produsent:
Henriette Aurtande
Produsent:
Klynge
Programleder:
Ekstern Produksjon
Programleder:
Innsatte fra Oslo, Bredtveit, Bergen, Sarpsborg, Halden og Eidsberg fengsel