Røverradion

Røverradion er Norges eneste radioprogram laget av innsatte innenfor murene i norske fengsler. I Norge blir man dømt til frihetsberøvelse, men ikke til berøvelse av ytringsfriheten. Hvordan er det egentlig å sitte i fengsel? Og hvem er de som gjør det? Røverradion gir deg nye perspektiver og livserfaringer når de innsatte, politikere og samfunnsaktører må ta ansvar for valgene de har tatt.

Hvordan ser en rusmisbruker ut?

10.10.2021 · 29 min

Hvordan ser en rusmisbruker ut? Hvordan forholder en narkotikadealer seg til etikk? Og skjer skumle ting bare i mørket, om natten? Røvere med lang fartstid i "bransjen", deler sine erfaringer.

Medvirkende

Gjest:
Øystein Karlsen
Medvirkende:
Martine Rand
Medvirkende:
Mina Hadjian
Produsent:
Henriette Aurtande
Produsent:
Klynge
Programleder:
Ekstern Produksjon
Programleder:
Innsatte fra Oslo, Bredtveit, Bergen, Sarpsborg, Halden og Eidsberg fengsel