Rett på med Tron Soot-Ryen

Tron Soot-Ryen inviterer radiolytterne til debatt om et aktuelt emne.