Politisk kvarter

I Politisk kvarter må Norges mektigste politikere svare for seg. Og vi henter inn folkene som forteller hva som egentlig foregår på bakrommet når politikk og posisjoner står på spill.

26. oktober

26.10.2021 · 15 min

Den forrige regjeringen drev et usselt politisk spill om eldreomsorgen, påstår Stjørdals ordfører. Det siste regjeringen Solberg gjorde før de gikk av, var å forslå stans i prosjektet de selv satte i gang med statsfinansiert eldreomsorg. Ordførerne ber nå den nye regjeringen ordne opp, og finne penger til et prosjekt de har vært imot fra starten av.

Medvirkende

Gjest:
Bård Hoksrud
Gjest:
Cecilie Myrseth
Gjest:
Erlend Svardal Bøe
Gjest:
Ivar Vigdenes
Programleder:
Lilla Sølhusvik