Politisk kvarter

I Politisk kvarter må Norges mektigste politikere svare for seg. Og vi henter inn folkene som forteller hva som egentlig foregår på bakrommet når politikk og posisjoner står på spill.

8. februar 2021

08.02.2021 · 15 min

Ein del av grunngjevinga for å stenge samfunnet, er å unngå at kapasiteten på sjukehusa blir sprengt. Så kvifor har vi ikkje auka den faste kapasiteten på sjukehusa gjennom det siste året?

Medvirkende

Medvirkende:
Ingvild Kjerkol
Medvirkende:
Sveinung Stensland
Medvirkende:
Øyvind Skraastad
Programleder:
Ingunn Solheim