P2-portrettet

26. mars 2017

26.03.2017 27 min

Møte med Gunnar Hølmebakk Gundersen. Ved Lisbeth David-Andersen.