Opprøret

Hørespill for ungdom i seks delar, bygd over den svenske forfattaren Sven Wernström si bok "Upproret" (1968). Morgonen 26. juli 1953 gjekk ein flokk opprørsmenn til åtak på kaserna Moncada Santiago på Cuba. Dette var starten for den revolusjonen som skulle vende opp ned på det kubanske samfunnet dei neste fem åra. Blant opprørarane som vart drepne under det mislukka attentatet var Bernancio Ramos, jordarbeidar og far til to barn. Det er denne familien vi fylgjer gjennom dei fattige syskena Manolo og Beatriz. Etter farens død blir familien Ramos tvinga til å røme frå landsbyen sin og inn i slumstroka i storbyen Santiago, seinare opp i fjella som hjelparar for geriljatroppane til Fidel Castro. Dramatisert for radio av Olle Pettersson, til norsk ved Halldis Moren Vesaas. Instruktør: Otto Homlung. Teknisk regi: Odd Sigurd Njaa. Musikk: Håkon Berge. Annonsering ved John Skien.

5. Manolo sluttar seg til rebellane

28.08.1979 29 min

Det er karneval i Santiago. Men politiet er ikkje i feststemning. Dei freistar å rulle opp motstandsgruppene, og no har dei øydelagt butikken der Manolo og venene hans heldt møte. Dei kom seg så vidt unna, og no ber det til fjells. Manolo vil slutte seg til geriljaen og Fidel Castro. I rollene høyrer me mellom andre Ola B. Johannessen (Forteljaren), Bente Børsum (Regla Ramos), Petter Baanrud (Manolo), Annika With (Beatriz) og Sverre Bentzen (Paco Valiante).

Medvirkende

Forfatter:
Sven Wernström
Komponist:
Håkon Berge
Oversetter:
Halldis Moren Vesaas
Produsent:
Odd Sigurd Njaa
Regissør:
Otto Homlung
Skuespiller:
Annika With
Skuespiller:
Bente Børsum
Skuespiller:
Grete Nordrå
Skuespiller:
Gunnar Simenstad
Skuespiller:
Jan Frostad
Skuespiller:
Marit Østbye
Skuespiller:
Ola B Johannessen
Skuespiller:
Ole A Simensen
Skuespiller:
Petter Baanrud
Skuespiller:
Ragnar Holen
Skuespiller:
Sverre Bentzen