Norgeshistorie

Norge har alltid vært et multikulturelt samfunn. Denne serien ser Norgeshistorien fra et samisk perspektiv. Hvordan ble samisk kultur til? Hvordan overlevde den press fra staten og storsamfunnet? Hvordan ble samer et urfolk?

Samenes historie: Sannhet og forsoning

11.11.2021 · 57 min

Hva er sannheten om fornorskingspolitikken mot samer? Det jobber disse med å finne. Bildet viser Sannhets-og forsoningskommisjonen. Er det mulig å finne én sannhet? Hvem skal forsones, og med hvem?

Medvirkende

Gjest:
Anne Julie Semb
Gjest:
Einar Niemi
Gjest:
Ketil Zachariassen
Gjest:
Teemu Ryymin
Lydtekniker:
Dag Backer
Produsent:
Hanne Hagtvedt Vik
Programleder:
Ekstern Produksjon
Programleder:
Ellen Cathrine Lund