Norgeshistorie

Hvorfor vil vi ha luksus? Hva har luksus betydd for mennesker i fortida? I denne serien snakker vi om hvordan drømmen om luksus har bundet oss sammen siden steinalderen.

Samenes historie: Kulturmøter og kolonisering

02.12.2021 57 min

Samlingen av Norge foregikk med kristendommen som våpen. Middelalderkongenes ambisjoner om å legge hele landet under seg, grep inn i samisk og norrønt levesett. Hvorfor ble den samiske kulturen styrket, mens den norrøne ble svekket? Denne episoden bygger på boken Samenes historie fra 1751 til 2010, redigert av Astri Andresen, Bjørg Evjen og Teemu Ryymin, utgitt av Cappelen Damm Akademisk.

Medvirkende

Gjest:
Bjørnar Olsen
Gjest:
Einar Niemi
Lydtekniker:
Dag Backer
Programleder:
Ekstern Produksjon
Programleder:
Ellen Cathrine Lund