Naturens verden

Naturprogram som tar lytterne med på naturopplevelser landet rundt.

23. juli 2017

23.07.2017 · 53 min

I motsetning til det meste av Finnmark, er mye av gammel bebyggele fortsatt inntak i Vardøt. Men forfallet har gjennom mange tiår satt sitt preg, og nå er det satt i gang et omfattende arbeid med å få glansen tilbake og fylle de gamle husene med innhold. Vardø er nordnorges eldste by og fikk bystatus i 1789. Men historien strekker seg enda lenger bakover. På 1600-tallet ble mer enn 90 personer henrettet for å ha drevet med trolldomskunst. Nå står det et monument til minne om det som skjedde, og som gir oss et innblikk i hvem disse ofrene var. Vardø har på grunn av sin nærhet til Russland, alltid hatt et godt og viktig forhold til nabolandet. Gjennom lang tid pågikk pomorhandelen, der russere og nordmenn utvekslet varer. Her i byen finner du også spor etter den siste russiske tsarfamilien.

Medvirkende

Gjest:
Knut Stenhaug
Gjest:
Maria Bertheussen Skrydstrup
Gjest:
Svein Harald Holmen
Gjest:
Vaar Nilsen
Programleder:
Helge Lyngmoe