Naturens verden

Naturprogram som tar lytterne med på naturopplevelser landet rundt.

24. mai 2015

24.05.2015 57 min

Reine skogar, rein mat og frisk natur kjem ikkje av seg sjølv. I Buskerud satsar dei på framtidas naturbrukarar innan skogbruk, jordbruk, fiske og fangst. Folk frå alle desse laga og næringane lagar kvart år til ein festdag i fjellet for alle vidaregåande elevar på naturbruk. Der går dei rebusløype og lærer om dyrevelferd og skogbruk, jakt og forvalting. Vi er med på årets topptur i Kongsberg. Vi skal også høyre om eit nytt forsøk med beiteressursar i sauenæringa. Beitemark som ligg brakk blir tatt i bruk av sauer, og bonden brukar graset på innmarka til vinterfôr. Dagens art er hoggorm, der er det slik at hannen stikk av etter paring og hoa treng ein varm sommar for å få fram ungane.

Medvirkende

Gjest:
Anne Mette Kirkemo
Gjest:
Elin Bergerud
Gjest:
Håvard Steinshamn
Gjest:
Ingunn Våer
Gjest:
Karl Henrik Berke
Gjest:
Kjetil Bevanger
Gjest:
Knut Strandbråten
Gjest:
Lars Kihle
Gjest:
Lise Grøva
Gjest:
Mari Meisingseth
Gjest:
Ruben Bøthun
Gjest:
Tone Løken Fogth
Programleder:
Monika Blikås
Reporter:
Tove Fugelsnes