Naturens verden

Naturprogram som tar lytterne med på naturopplevelser landet rundt.

11. mars 2012

11.03.2012 56 min

Programleiar Monika Blikås blir med Halstein O. Leiren gjennom heile prosessen med salting og røyking av regnbogeaure og laks heime på garden hans på Stamnes. Reporter Tove Fugelsnes besøkjer Foreininga for omplassering av dyr på garden deira i Austmarka i Oslo der ho pratar med Sindre Engen.