Museum

Reportasjeprogram om norsk og nordisk historie fra istid til nåtid

17. oktober 2015

17.10.2015 · 27 min

Det første statsbudsjettet -Kursen ble staket ut Samtidig som Finansdepartementet la frem regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år, fulgte det et budsjett med på kjøpet. Det var et særtrykk av budsjettet som finansminister Hermann Wedel Jarlsberg la fram i 1815. «Dette er en kulturhistorisk begivenhet, sier rådgiver Bente Engelsen i Riksarkivet. Engelsen fikk oppgaven å «oversette» det gamle budsjettet til moderne språk. «Det har vært en overmåte interessant jobb. Jeg har virkelig fått se hvor krevende det var å lage dette første budsjettet i en tid det var store problemer i Norge. Det fantes engang ikke penger i omløp slik at man kunne gjøre opp seg i mellom, forteller Engelsen. Originalen til det første budsjettet ligger trygt forvart i Stortingsarkivet. Førstearkivar Tanja Wahl er veldig glad for at dette viktige historiske dokumentet nå er bragt fram i lyset. Det var spesialrådgiver Roar Snedkerud i Finansdepartementet som kom på ideen. Han visste at originalen fantes. Så var prosessen i gang og for halvannen uke siden ble en versjon i moderne norsk gitt ut sammen med årets budsjett. Forfatter Karsen Alnæs har også spilt en sentral rolle i dette prosjektet. Programleder var Jan Henrik Ihlebæk

Medvirkende

Gjest:
Bente Engelsen
Gjest:
Roar Snedkerud
Gjest:
Runar Malkenes