Museum

Reportasjeprogram om norsk og nordisk historie fra istid til nåtid

3. oktober 2015

03.10.2015 · 27 min

Den kalde krigen bidro til enorme investeringer i forsvarsverk og materiell – spesielt i Nord-Norge. Bodø er kald krigs-byen i Norge. Og under bakken på den militære delen av flyplassen i byen, ligger Anlegg 96 – landets eneste atom-sikre hangar. «En skvadron starfightere var stasjonert her nede. Klare til å slå tilbake etter et eventuelt sovjetisk atomangrep mot byen, forteller konservator Karl Kleve. Han og museet ønsker seg at Anlegg 96 blir fredet som et kald krigs kulturminne slik at museet kan ta det i bruk. Norsk Luftfartsmuseum ligger bare 500 meter unna. Hangaren, som er nærmere 10 000 kvadratmeter fordelt på to 200 meter lange haller og to stoller, huser i dag en del gamle militære fly som tilhører Norsk Luftfartsmuseum og Luftforvsarsmuseet i Bodø. Forsvarsbygg går ikke inn for å bevare anlegget, men ønsker å dokumentere anlegget fotografisk. Programleder er Jan Henrik Ihlebæk

Medvirkende

Programleder:
Jan Henrik Ihlebæk