Museum

Reportasjeprogram om norsk og nordisk historie fra istid til nåtid

26. september 2015

26.09.2015 27 min

Det er kommet for en dag at NSB sto i ledtog med okkupasjonsmakten under krigen. Med åpne øye benyttet det norskledede statsselskapet tusenvis av russiske krigsfanger for å bygge Norlandsbanen. «Fortielsen av dette inntil nylig viser at det har vært for vanskelig å snakke om. Denne taushetskulturen har vært rådende i land som er blitt okkupert. Fordi det er en dramatisk opplevelse å bli okkupert, og at det alltid er noen som samarbeider med okkupantene, så oppstår dette fenomenet, sier Westlie. Han har skrevet boken «Fangene som forsvant». Boka bidro til å kaste skarpt lys over denne mørke siden av NSBs historie. Og den er en viktig premissleverandør til utstillingen som er å se på Norsk Jernbanemuseum på Hamar. Den har tittelen «Mørke spor» Utstillingen forteller også den lyse historien. Om ansatte om ansatte i NSB som med livet som innsats hjalp flyktninger ut av landet. Andre spionerte på fienden og rapporterte dette videre til de allierte. NSBs krigshistorie er både mørk og lys, sier utstillingsleder Eva Bjørg Aasen. Hun forteller at NSB etter krigen har fjernet historisk materiale og at det finnes lite bildemateriale igjen som dokumenterer NSBs samarbeide med nazistene. Programleder er Jan Henrik Ihlebæk

Medvirkende

Gjest:
Bjørg Eva Aasen