Museum - P1+

Program om norsk historie

Museum

02.04.2014 30 min

Museum. I dag om gravfeltet i Hogganvik vest for Mandal.Her var et sensasjonelt funn som ble en utfordring for arkeloger og runetydere. Sendt 15.05.2010.

Medvirkende

Gjest:
Zanette Glørstad
Medvirkende:
Arnstein Henriksen
Medvirkende:
Frans-Arne Stylegar
Medvirkende:
Karl Kallhovd
Programleder:
Øyvind Arntsen