Morgenandakt

Kristne andakter - gudstjenester

Å leve med mangfold i familien

30.12.2021 · 12 min

Trenger det å være en motsetning mellom det som er viktig for deg selv, og det resten av familien ønsker? Kari Mangrud Alvsvåg er domprost i Borg bispedømme. Kari Bremnes og Rikard Wolff synger «Deilig er jorden»

Medvirkende

Fotograf:
Tom Helgesen
Medvirkende:
Kari Mangrud Alvsvåg
Programleder:
-