Morgenandakt

Kristne andakter - gudstjenester

31. oktober 2017

31.10.2017 · 12 min

Fristelsen til å gjøre religion til en salgsvare er fortsatt til stede. Det fins miljøer der mennesker blir lurt av ledere som bruker tro og religion som middel for å øke egen makt og rikdom. Noen ledere tilbyr forbønn mot betaling, og forkynnelse kan av og til kombineres med sterkt press om å gi pengegaver. Vidar Kristensen er forfatter og prosjektleder for reformasjonsmarkeringen i Norge. Rannveig Skiri Mosbakk synger Kjærlighet fra Gud

Medvirkende

Fotograf:
Lars Haugdal Andersen
Medvirkende:
Vidar Kristensen
Programleder:
-