Morgenandakt

Kristne andakter - gudstjenester

Sinnatur

17.11.2022 12 min

Av og til er en sinnatur det eneste som hjelper. Kristin Tollefsen er kateket i Sarpsborg. Bo Kaspers Orkester med "Tack".

Medvirkende

Medvirkende:
Kristin Tollefsen
Programleder:
-