Morgenandakt

Kristne andakter - gudstjenester

«Hold opp med det der!»

09.11.2022 12 min

"Hold opp med det der!" Er skam blitt umoderne? Trond Hole er generalsekretær i arbeidstaker organisasjonen Parat. Marthe Valle synger "Modig".

Medvirkende

Fotograf:
Trygve Bergsland
Medvirkende:
Trond Hole
Programleder:
-