Morgenandakt

Kristne andakter - gudstjenester

Å telle stjerner

08.06.2023 12 min

Abraham fekk eit løfte om at slekta skulle bli like talrik som stjernene på himmelen. Forteljar Helga Samset trur Gud framleis held slike løfter - til deg og meg.

Medvirkende

Fotograf:
Per Jostein Aarsand
Medvirkende:
Helga Samset
Programleder:
-