Morgenandakt

Kristne andakter - gudstjenester

Fredstanker

15.05.2023 12 min

Blir det mer fred i verden hvis statslederne hopper på trampoline? Tor Magne Nesvik er prost i Stavanger, og bor i et nabolag med 9-åringer som krever at de voksne handler.

Medvirkende

Fotograf:
Andreas Borge Håmsø
Medvirkende:
Tor Magne Nesvik
Programleder:
-